PILNE: serwer discord, zaproszenie - https://discord.gg/PG6xW6P || Modernizacja uzbrojenia Armii SRW
Witaj, Gość
Musisz się zarejestrować przed napisaniem posta.

Użytkownik
  

Hasło
  

Szukaj na forum

(Zaawansowane szukanie)

Statystyki
» Użytkownicy: 27
» Najnowszy użytkownik: Nicolaas Pieter
» Wątków na forum: 408
» Postów na forum: 1,598

Pełne statystyki

Użytkownicy online
Aktualnie jest 8 użytkowników online.
» 0 Użytkownik(ów) | 8 Gość(i)

Ostatnie wątki
2. Rajd Lwa i Jednorożca
Forum: Kultura
Ostatni post: Heinz-Werner Grüner
Wczoraj, 04:20 PM
» Odpowiedzi: 11
» Wyświetleń: 147
Ogłoszenia Konsularne
Forum: Marsylia
Ostatni post: August de la Sparasan
Wczoraj, 08:36 AM
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 41
"Historia przedinternetow...
Forum: Marsylijski Uniwersytet Ludowo-Biznesowy
Ostatni post: August de la Sparasan
Wczoraj, 08:09 AM
» Odpowiedzi: 2
» Wyświetleń: 20
Wniosek o nadanie obywate...
Forum: Pałac Prezydencki
Ostatni post: Aleksander Novak
11-05-2021, 08:10 PM
» Odpowiedzi: 3
» Wyświetleń: 31
Rozporządzenie Prezydenta...
Forum: Rozporządzenia Prezydenta
Ostatni post: Aleksander Novak
11-05-2021, 08:07 PM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 11
Reprezentacja Voxlandu
Forum: Sport
Ostatni post: Joahim von Ribertrop
11-05-2021, 07:58 AM
» Odpowiedzi: 62
» Wyświetleń: 1,062
Praca o Rewolucji 4 Maja ...
Forum: Voxlandzki Instytut Historyczny
Ostatni post: Aleksander Novak
10-05-2021, 11:01 AM
» Odpowiedzi: 5
» Wyświetleń: 50
Ponowne zrzeczenie się ob...
Forum: Pałac Prezydencki
Ostatni post: Aleksander Novak
10-05-2021, 08:39 AM
» Odpowiedzi: 2
» Wyświetleń: 30
Rozporządzenie Prezydenta...
Forum: Rozporządzenia Prezydenta
Ostatni post: Aleksander Novak
10-05-2021, 08:38 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 17
Wieść z zagranicy
Forum: Dyskusje
Ostatni post: Joahim von Ribertrop
09-05-2021, 07:32 PM
» Odpowiedzi: 70
» Wyświetleń: 1,679

 
  Rozporządzenie Prezydenta ZP numer 9
Napisane przez: Aleksander Novak - 11-05-2021, 08:07 PM - Forum: Rozporządzenia Prezydenta - Brak odpowiedzi

Art. 1. Nadaje się obywatelstwo Zjednoczonego Państwa Voxlandu i Westlandu Augustowi de la Sparasan.

Art. 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie zgodnie ze stosownymi przepisami.

Wydrukuj tę wiadomość

  "Historia przedinternetowa Marsylii"
Napisane przez: August de la Sparasan - 11-05-2021, 09:39 AM - Forum: Marsylijski Uniwersytet Ludowo-Biznesowy - Odpowiedzi (2)

CZĘŚĆ I: CZASY KIRYMU. OKRES WCZESNY
Historia Konsulatu Marsylii jest dużo dłuższa niż samego miasta Marsylia. Miejscami spowijają ją nieprzeniknione warstwy legend i mitów o herosach i tytanach. Z tych właśnie legend wyłania się obraz Pierwszego Konsula, legendarnego przybysza, który ucywilizował i zorganizował plemię Kirów w środkowo-wschodniej Voximie, a następnie założył miasto Kirym. Według naukowców samo powstanie owego miasta było raczej procesem stopniowym, który zakończył się przypuszczalnie około roku 950 przed naszą erą. Wtedy to Kirym przybrał formę samorządnego miasta-państwa. Jego ustrój opierał się na powierzeniu najwyższej władzy konsulowi (nazwa urzędu pochodzi przypuszczalnie od kirskiego zwrotu "shull", oznaczającego przewodnika), wybieranemu przez aklamację zapewne spośród bogatszych i bardziej wpływowych mieszkańców miasta. Wedle legendy, Kirymem miało rządzić kolejno dwustu konsuli, jednakże w rzeczywistości było ich zapewne około stu siedemnastu. Informacje o zdecydowanej większości z nich są fragmentaryczne i nieskładne, a z pierwszych konsuli najwięcej informacji mamy o Arkadiusie Konsumie Germańskim Starszym, który był generałem armii konsularnej i geniuszem strategii, co ukazał w wojnie z Germanami (ok. 895-880 p.n.e.), od której wziął swój przydomek. Po wygranej w owej serii konfrontacji zbrojnych, został obrany trzydziestym pierwszym konsulem. Jego rządy zleciały na wojaczkach z okolicznymi plemionami, w tym z Rzymianami, których wioski były w owym okresie niemal notorycznie łupione przez ludzi konsula, co przełożyło się na późniejszą nienawiść Rzymian do Kirów. Arkadius po swojej abdykacji narzucił możnym wybór swojego syna, noszącego to samo imię, co zaczęło epokę nadużyć, korupcji i naruszeń systemu prawnego.

Wydrukuj tę wiadomość

  Rozporządzenie Prezydenta ZP numer 8
Napisane przez: Aleksander Novak - 10-05-2021, 08:38 AM - Forum: Rozporządzenia Prezydenta - Brak odpowiedzi

Art. 1. Obywatelstwo traci Piotr Jankowski w skutek zrzeknięcia się obywatelstwa. 
Art. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Wydrukuj tę wiadomość

  Wniosek o nadanie obywatelstwa ZPViW
Napisane przez: August de la Sparasan - 10-05-2021, 07:15 AM - Forum: Pałac Prezydencki - Odpowiedzi (3)

Niniejszym zwracam się o nadanie obywatelstwa Zjednoczonego Państwa Voxlandu i Westlandu mojej skromnej osobie.

Wydrukuj tę wiadomość

  Wątek ogólny
Napisane przez: Joahim von Ribertrop - 09-05-2021, 04:53 PM - Forum: XXII V-Mundial- Przygotowania - Brak odpowiedzi

Otwieram taki wątek ogólny do jakichś ogłoszeń, off-topiców mundialowych i zgłaszania tematów pod dyskusję.

Więc tak. Obecnie sytuacja jest taka że jesteśmy jedynymi chętnymi na V-Mundial u siebie. Aczkolwiek żeby nie było za dużej radości, kulega Heinz, praktyczny Prezes MUP (bo teoretycznie MUP to trup... Praktycznie zresztą też), ogłosił, że czas na zgłoszenia jest do końca maja, a potem głosowanie. Ale niezależnie od tego, oczy ktoś się zgłosi czy nie, przygotowania zacząć można.

Przybliżony termin imprezy to październik (przedsezon skończy się 30 lipca, a potem jeszcze eliminacje).
Moje propozycje tematów pod dyskusje:
1. Symbole V-Mundialu.
2. Stadiony.
3. Jakieś imprezy towarzyszące.
Jak ktoś ma jeszcze jakieś tematy do omówienia to zapraszam do zgłaszania.

Wydrukuj tę wiadomość

  Głosowanie nad ratyfikacją umowy ZW-ZP
Napisane przez: Aleksander Novak - 08-05-2021, 03:14 PM - Forum: Prezydium - Odpowiedzi (3)

Wysoka Izbo!

W związku z podpisaniem przeze mnie Umowie o wzajemnych stosunkach dyplomatycznych i postępowaniu w sprawach związanych z mniejszościami narodowymi między Związkiem Winkulijskim a Zjednoczonym Państwem Voxlandu i Westlandu, zawartej w Los Alexos dnia 4 maja 2021 roku, na podstawie artykułu dziewiętnastego, podpunktu drugiego Konstytucji ZP proszę Przewodniczącego Prezydium o zorganizowanie głosowania nad ratyfikacją ww. umowy.


Cytat:
Umowa
o wzajemnych stosunkach dyplomatycznych
i postępowaniu w sprawach związanych z mniejszościami narodowymi
z dnia 4 maja 2021 roku


Wysokie Układające się Strony:


Jego Ekscelencja Mateusz Żmigrodzki,
Regent i Minister Stanu Związku Winkulijskiego,
w imieniu własnym i Związku Winkulijskiego
oraz
Jego Ekscelencja Aleksander Novak
Prezydent Zjednoczonego Państwa Voxlandu i Westlandu,
w imieniu własnym i Zjednoczonego Państwa Voxlandu i Westlandu,

działając na rzecz dialogu pomiędzy państwami reprezentowanymi przez Wysokie Układające się Strony,

chcąc stosunki i relacje pomiędzy państwami reprezentowanymi przez Wysokie Układające się Strony opierać na pokoju,

chcąc zabezpieczyć dobrobyt oraz prawa i swobody obywateli państw reprezentowanych przez Wysokie Układające się Strony, a stanowiących mniejszość narodową w jednym z tych państw,

postanawiają o zawarciu niniejszego traktatu, który stanowi co następuje:


CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne

Art. 1.
Wysokie Układające się Strony uznają wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach oraz postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony ustanawiają między sobą stosunki dyplomatyczne.
2. Stronę wysyłającą na terytorium Strony przyjmującej reprezentuje odpowiedni przedstawiciel dyplomatyczny, akredytowany przez Stronę wysyłającą i zaakceptowany przez Stronę przyjmującą.

Art. 3.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmiarzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.


CZĘŚĆ II
Mniejszości narodowościowe

Art. 4.
Mniejszością winkulijską w Zjednoczonym Państwie Voxlandu i Westlandu jest zbiorowość obywateli Zjednoczonego Państwa, którzy posiadają korzenie winkulijskie i deklarują przynależność do narodu winkulijskiego.
Art. 5.
Mniejszością westlandzką lub voxlandzką w Związku Winkulijskim jest zbiorowość obywateli Związku Winkulijskiego, którzy posiadają korzenie westlandzkie lub voxlandzkie i deklarują przynależność do narodu westlandzkiego lub voxlandzkiego

Art.6.
1.Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu, a w szczególności jedno z państw składowych Zjednoczonego Państwa - Secesyjna Republika Westland, zobowiązuje się do ochrony i nienaruszania praw i swobód mniejszości winkulijskiej w Zjednoczonym Państwie.
2.Do praw i swobód mniejszości winkulijskiej w Zjednoczonym Państwie zalicza się: prawo do uczestniczenia w procesach demokratycznych, prawo do zajmowania stanowisk administracji publicznej, prawo do uczciwego procesu sądowego, wolność sumienia, wyznania i poglądów politycznych oraz ochronę własności prywatnej, która to może być pozbawiona tylko wyrokiem sądu.
3.Związek Winkulijski zobowiązuje się do ochrony i nie naruszania praw i swobód mniejszości westlandzkiej i voxlandzkiej w Związku Winkulijskim.
4.Do praw i swobód mniejszości westlandzkiej i voxlandzkiej w Związku Winkulijskim zalicza się: prawo do uczestniczenia w procesach demokratycznych, prawo do zajmowania stanowisk administracji publicznej, prawo do uczciwego procesu sądowego, wolności sumienia, wyznania i poglądów politycznych oraz ochronę własności prywatnej która to może być pozbawiona tylko wyrokiem sądu.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony będą komunikować się za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych w kwestii respektowania praw wymienionych w art. 6. ust. 2. i 4. niniejszej umowy.


CZĘŚĆ III
Repatriacja mniejszości winkulijskiej

Art. 8.
Mianem repatriacji określa się akcję powrotu członków mniejszości winkulijskiej zamieszkującej Zjednoczone Państwo do Związku Winkulijskiego.

Art. 9.
W repatriacji mniejszości winkulijskiej zamieszkującej Zjednoczone Państwo, biorą udział chętni członkowie tej mniejszości, którzy zarejestrowali się w odpowiednich organach administracji terytorialnej Zjednoczonego Państwa.

Art. 10.
Władze Zjednoczonego Państwa zapewniają osobom, które zarejestrowały się i zgłosiły chęć powrotu do Związku Winkulijskiego odpowiednie dokumenty podróży, transport na granicę westlandzko-winkulijską oraz nietykalność cielesną.

Art. 11.
Koszty akcji repatriacyjnej poniesione przez Zjednoczone Państwo pokrywa Związek Winkulijski.

Art. 12.
Zjednoczone Państwo zobowiązuje się, że przez okres sześciu miesięcy od wyjazdu z kraju własność repatriantów będzie nienaruszona.


CZĘŚĆ IV
Postanowienia końcowe
Art. 13.
Wykonanie postanowień niniejszej umowy należy do gestii władz państw reprezentowanych przez Wysokie Układające się Strony.
Art. 14.
Niniejsza umowa wchodzi z chwilą dokonania jej ratyfikacji przez państwa reprezentowane przez Wysokie Układające się Strony.


Zawarto w Los Aleksos, dnia 4 maja 2021 roku


Regent i Minister Stanu Związku Winkulijskiego
(-) Mateusz Żmigrodzki
Prezydent Zjednoczonego Państwa Voxlandu i Westlandu
(-) Aleksander Novak

Wydrukuj tę wiadomość

  Zarządzanie Sekretarza ViWPR dnia 07.05.2021 o utworzeniu Okręgu Partyjnego
Napisane przez: Edward von Juhausen - 07-05-2021, 04:21 PM - Forum: Voxlandzka i Westlandzka Partia Robotnicza - Brak odpowiedzi

Zarządzanie Sekretarza ViWPR dnia 07.05.2021 o utworzeniu Okręgu Partyjnego

Artykuł 1
Utwarza się okręg Partyjny Marsylia - Ateny

Artykuł 2
Przewodniczącym okręgu będzie Deemer Savioir

Artykuł 3
Zarządzanie wejdzie w życie z dniem Ogłoszenia.

Wydrukuj tę wiadomość

  Propozycja
Napisane przez: Joahim von Ribertrop - 07-05-2021, 11:21 AM - Forum: Ministerstwo Sportu - Odpowiedzi (1)

Szanowne Władze Ministerstwa Sportu Secesyjnej Republiki Westland,

Jak świat światem wiadomo, że prędzej czy później nadchodzą V-Mundiale. W tym roku także tak będzie- w październiku nadejść powinien XXII V-Mundial. To jedna z największych mikroświatowych imprez sportowych. Jednak każda impreza potrzebuje organizatora. Już w czasie przygotowań do poprzedniego V-Mundialu Voxland wyraził wolę organizacji tego wydarzenia. Dalej podtrzymujemy tę wolę jeśli chodzi o następny Mundial. Nasza sytuacja jednak nieco się zmieniła- nie jesteśmy już państwem niepodległym, a połączonym unią z Westlandem. W związku z tym kierujemy do państwa propozycję wspólnej kandydatury na organizatorów XXII V-Mundialu. Wierzę że wspólna impreza pod egidą Zjednoczonego Państwa będzie jednym z najlepszych V-Mundiali w dziejach tej imprezy.

Prezes Voxlandzkiej Federacji Piłki Nożnej
(-)Joahim von Ribertrop

Wydrukuj tę wiadomość

  Ponowne zrzeczenie się obywatelstwa
Napisane przez: Piotr Jankowski - 06-05-2021, 07:21 PM - Forum: Pałac Prezydencki - Odpowiedzi (2)

Szanowny Panie prezydencie!
Niniejszym zrzekam się obywatelstwa Zjednoczonego Państwa Voxlandu i Westlandu, oraz obywatelstwa Voxlondu, o ile takowe posiadam. Mam nadzieję iż uda się waszej ekscelencji szybko i bez problemów załatwić tą sprawę.

Z wyrazami głębokiego szacunku,
Piotr Jankowski

Wydrukuj tę wiadomość

  Witam Was czule!
Napisane przez: Nicolaas Pieter - 06-05-2021, 05:48 PM - Forum: Powitania - Odpowiedzi (4)

Witam wszystkich szacownych obywateli (i obywatelki oczywiście też Wink) tego szacownego  kraju! Przybywam tu na zaproszenie Pana  Augusta de la Sparasaniego, który w sposób miły, aczkolwiek obraźliwy w swojej formie, skłonił mnie do przybycia do waszego państwa, które i tak bym odwiedził w niedalekiej przyszłości (taki jest mój sekretny plan: odwiedzić wszystkie kraje mikroświata). Moim wzorem jest Joahim von Ribertrop, którego wszyscy w mikroświecie znają i szanują, a który jako pierwszy raczył mnie odwiedzić,  jakiś rok temu (serdecznie pozdrawiam!).

Wydrukuj tę wiadomość